Ilość miejsc

MASKA – Główna sala
Standardowo 53, w tym 15 barowych,
maksymalna możliwa ilość miejsc siedzących przy jednym stole 12.

glowna

MASKA – Mała salka
Standardowo 14,
maksymalna możliwa ilość miejsc siedzących przy jednym stole 10.

salka

MASKA – Sala restauracyjna
Standardowo 32,
maksymalna możliwa ilość miejsc siedzących przy jednym stole 26.

restauracja

LABORATORIUM
Standardowo 46, w tym 6 barowych,
maksymalna możliwa ilość miejsc siedzących przy jednym stole 20.

laboratorium